ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองขุด และนายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด อำเภอเมืองส
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองขุด และนายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 73 คน