ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน