ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
135
28 มิ.ย. 2565
2 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือกรณีอัคคีภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
38
17 มิ.ย. 2565
3 ประกาศเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่อง รัยสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
348
25 พ.ค. 2565
4 เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
134
29 เม.ย. 2565
5 รายงานการตอบแบบสอบถามคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลคลองขุด ดาวน์โหลดเอกสาร
87
25 เม.ย. 2565
6 เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย อบจ.สตูล
81
22 เม.ย. 2565
7 เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย 130 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
96
22 เม.ย. 2565
8 เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์ เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเร่งด่วน ดาวน์โหลดเอกสาร
116
22 เม.ย. 2565
9 เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง กำหนดช่วงรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลคลองขุด ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
21 เม.ย. 2565
10 ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติศาสนกิจและการจัดกิจกรรมในเดือนรอมฎอน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
07 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37