ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ ทต.คลองขุด เรื่อง ขายซากอาคารเรียนไม่ยกพื้นใต้ถุนสูง โรงเรียน เทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ต.คลองขุด ดาวน์โหลดเอกสาร
191
16 มิ.ย. 2563
2 สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร แนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
08 มิ.ย. 2563
3 เทศบาลตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล มีความประสงค์รับโอนย้ายบุคลากร เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
77
26 พ.ค. 2563
4 จังหวัดสตูล กำหนดวันหยุดราชการชดเชยเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ประจําปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 กำหนดให้วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคมเป็นวันหยุดอีก 1 วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
80
19 พ.ค. 2563
5 ทต.คลองขุด ประชาสัมพันธ์ "ประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่อง แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิม ที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" ดาวน์โหลดเอกสาร
30
20 เม.ย. 2563
6 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
23
14 เม.ย. 2563
7 ขอความร่วมมือแจ้งบุคคลากรทุกสังกัด ถือปฏิบัติขณะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรน่า 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
09 เม.ย. 2563
8 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
125
09 เม.ย. 2563
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล แจ้ง การรับสมัครนักเรียน จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจดูรายละเอียดดังต่อไปนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
16 มี.ค. 2563
10 เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สนใจเข้ารับการทดสอบ วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
12 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29