ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
21 ก.ย. 2564
2 ประกาศเทศบาลคลองขุด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
25 ส.ค. 2564
3 เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(กองช่าง) และคนงานทั่วไป (กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
84
10 ส.ค. 2564
4 เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์ คำสั่งอำเภอเมือง เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ในการออกเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกจากพื้นที่จังหวัดสตูล เข้าเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ดาวน์โหลดเอกสาร
171
09 ก.ค. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
372
07 ก.ค. 2564
6 เทศบาลตำบลคลองขุดประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 17 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
635
14 มิ.ย. 2564
7 เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
30 เม.ย. 2564
8 เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตำบลคลองขุด ดาวน์โหลดเอกสาร
312
28 เม.ย. 2564
9 เทศบาลตำบลคลองขุดรับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพสตรี โดยผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
207
23 เม.ย. 2564
10 เทศบาลตำบลคลองขุด ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านกีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
02 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33