ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์ ประกาศ สนง.อุตสาหกรรม จ.สตูล รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
24 พ.ย. 2563
2 เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์ ข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
30
09 พ.ย. 2563
3 ทต.คลองขุด ประชาสัมพันธ์ แนวทางการเฝ้าระวัง ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต
41
03 พ.ย. 2563
4 เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์ระเบียบและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562
22
30 ต.ค. 2563
5 เทศบาลตำบลคลองขุด ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมสมัครเป็น “อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
21 ต.ค. 2563
6 เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ เชิญชวนคนพิการสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
12 ต.ค. 2563
7 ทต.คลองขุด ประชาสัมพันธ์ พมจ.สตูล เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง รับทุนเรียนฟรี 6 เดือน จบแล้วมีงานทำทันที ดาวน์โหลดเอกสาร
74
18 ก.ย. 2563
8 ประชาสัมพันธ์การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
58
16 ก.ย. 2563
9 ทต.คลองขุด ประชาสัมพันธ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล เปิดให้บริการชำระภาษีประจำปีนอกเวลาราชการในวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน โดยเดือนกันยายน 2563 เปิดให้บริการวันเสาร์ที่ 19 กันยายนนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
16 ก.ย. 2563
10 ทต.คลองขุด ประชาสัมพันธ์ อบต.ควนกาหลง จังหวัดสตูล เชิญชวนร่วมงานเทศกาลปั่นชมสวน ชวนชิม อิ่มผลไม้ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “Bike & Taste Fruits Festival 2020” วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
16 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31