ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เทศบาลตำบลคลองขุด ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านกีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
02 เม.ย. 2564
2 ประกาศเทศบาลคลองขุด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
215
05 ก.พ. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการจำหน่ายอาหาร ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
29 ม.ค. 2564
4 เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองขุด และนายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด อำเภอเมืองส ดาวน์โหลดเอกสาร
166
15 ม.ค. 2564
5 เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
36
15 ม.ค. 2564
6 ประกาศเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
13 ม.ค. 2564
7 เทศบาลตำบลคลองขุด ประกาศอัตราภาษีป้ายใหม่ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
18 ธ.ค. 2563
8 ขอเชิญลงทะเบียนเข้ารับการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
124
09 ธ.ค. 2563
9 เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
158
08 ธ.ค. 2563
10 ประกาศเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
504
08 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32