ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
06 ก.พ. 2563
2 เทศบาลตำบลคลองขุด ประกาศการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด ดาวน์โหลดเอกสาร
18
06 ก.พ. 2563
3 เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร บุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคลองขุด ดาวน์โหลดเอกสาร
104
29 ม.ค. 2563
4 ประกาศเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
20 ม.ค. 2563
5 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล จะออกปฏิบัติงานสำรวจข้อมูล ตามแผนงานปรับปรุงราคาประเมินที่ดิน และจัดทำแผนที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
15 ม.ค. 2563
6 เรื่อง​ การให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ วันทำการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
07 ม.ค. 2563
7 ประกาศเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้า่รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
226
03 ม.ค. 2563
8 ประกาศ ทต.คลองขุด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
502
27 พ.ย. 2562
9 เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล เรื่อง การขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
118
11 พ.ย. 2562
10 ทต.คลองขุด ประชาสัมพันธ์ การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
168
31 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28